Nynější budova školní jídelny v době před II. sv. válkou