Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové stránky Mateřské školy Stará Voda

Mateřská škola je součástí ZŠ Stará Voda. MŠ je jednotřídní. Činnost dětí je sam_4102.jpgspolečná pro děti ve věku 3 – 6 let .V době od 6,00 do 8,00 h. děti přijímá a pečuje o ně paní školnice, v  době od 8,00 do 14,00 h. pracuje s dětmi  kvalifikovaná učitelka, v době od 14,00 do 15,30 h. je provoz MŠ spojen s činností školní družiny. Činnosti společné pro děti různého věku  napomáhají rozvoji kladných vztahů v dětském kolektivu a  slouží jako prevence dětské šikany. Při poklesu dětí můžeme přijímat více menších dvouletých  dětí pomocí zaměstnání dětské chůvy z dotací EU. Mateřská škola jesam_3857.jpg poměrně dobře vybavena hračkami a učebními pomůckami. Děti každodenně využívají prostory tělocvičny a zahradu školy, kterou nám pomáhají zvelebovat  rodiče. Pro děti připravujeme akce jako např. Drakiádu, návštěva Mikuláše. Vánoční besídka,  pasování na školáka , školní výlet a oslavu Dne dětí. Zápis na nový školní rok se koná vždy v měsíci lednu a přijímají se  děti ve věku od 3. let. 
Historie mateřské školy: Základní škola má v obci dlouholetou tradici. Nynější školní budova  byla postavena v roce 1893. Mateřská škola se otevírá 1. října 1946 v  budově bývalého obuvníka č.p. 154, v l. patře, kde byl v létě zřízen žňový útulek - první učitelkou byla jmenována Eva Vilímová. Provoz ve školní družině začíná 1. září 1967 /vychovatelka Zdeňka Horová/. V školním roce 1996/1997 byla provedena integrace ZŠ a MŠ,  mateřská škola spolu se školní družinou je umístěna v přízemí budovy.